ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีใช้โปรแกรม Google Earth  การบันทึกและแบ่งปันตำแหน่งสถานที่